FOTO/ Publikohet për herë të parë statuti i KF Vllaznia sh.a., e verteta e kompetencave të administrimit

Në fakt ka qënë gjithmonë aty ku e morën ne sot. Statuti i Shoqërisë Aksionare “Klubi i Futbollit Vllaznia” është i depozituar në version elektronik në faqen zyrtare të Qendrës Kombëtare të Bisnesit. Ata që janë të interesuar për të hedhur dritë mbi dokumentin themelor mbi të cilin bazohet funksionimi i KF Vllaznia sh.a. mund ta kërkojnë në faqen www.qkb.gov.al, thjeshtë duke kërkuar “Klubi i Futbollit Vllaznia”.


Po çfarë interesi ka të zbulohet sot përmbajtja e këtij statuti? Tashmë që Vllaznia ka rënë nga Superliga dhe po kërkohet me ngulm adresimi i fajit, mund të ndihmojë në përcaktimin e përgjegjësive të gjithsecilit, por edhe për të treguar se çfarë kompetencash ka Këshilli Bashkiak (Asambleja e Përgjithshme), Këshilli Mbikqyrës (siç cilësohet rëndom Bordi) dhe Administratori. Kryetari i Bashkisë së Shkodrës Lorenc Luka, si përfaqësues i Aksionarit, ka bërë vetëm regjistrimin si bisnes në bazë të legjislacionit.

Ata që duan të lexojnë dhe arrijnë të kuptojnë funksionimin e një shoqërie aksionare me dy nivele, e kanë të lehtë të përcaktojnë edhe “kompetencat” e kryetarit të Bashkisë në këtë statut. Publikimi i sotëm synon të qartësojë situatën e krijuar, aq më shumë kur bëhet fjalë për një statut i depozituar që në themelimin e Shoqërisë Aksionare. Komentet mund ti bëjë secili vetë, pasi ta lexojë atë.