OPINION NGA FLORIAN BJANKU – Dekurajimi i qytetarit nga kërkimi i drejtësisë…

Harta e re gjyqësore e propozuar së fundmi, që konkluzion ka shkrirjen e dhjetra gjykatave në mbarë vendin, vjen si “qershia mbi tortë” në reformat e viteve të fundit në sistemin e drejtësisë në Shqipëri.

Nuk mjafton që aktualisht janë rreth 37 mijë çështje që janë në pritje për tu gjykuar nga Gjykata e Lartë, por tani propozohet të kemi edhe vetëm një gjykatë apeli për të gjithë Shqipërinë në Tiranë.


Po ashtu, nuk mjaftoka dështimi spektakolar me gjykimet administrative, ku pas reformës 10 vite më parë, në të gjithë Shqipërinë ka 6 gjykata administrative të shkallës së parë dhe vetëm 1 gjykatë të apelit administrativ. Si rrjedhojë apelimi i vendimeve nga gjykatat administrative të rretheve gjyqësore ka rezultuar që proceset të vonojnë për vite të tëra.

Ky model “suksesi” i gjykimeve administrative, me propozimin e fundit po shtrihet edhe për gjykimet civile dhe penale, duke u penguar edhe më shumë qytetarëve aksesin në sistemin gjyqësor.

Argumenti i të gjitha këtyre ndryshimeve mbetet i njëjtë, gjykime më cilësore dhe efiçencë më të madhe, ndërsa rezultati i gjithë kësaj është dekurajimi i qytetarit për t’i zgjidhur konfliktet gjyqësisht, duke i hapur rrugë akoma më tepër asaj që shqiptarëve i ka mësuar historia e pa shtet për larjen hesapeve me mjete tradicionale… /Publikuar në Facebook nga Florian BJANKU, pedagog/