NGA ERMAND MERTENIKA – Njihuni me teknologjinë e valëve “5G” dhe impakti në shendetësi….

5G është teknologjia më e fundit e rrjetit me valë “wireless”, e cila transmeton me shpejtësi shumë të lartë të dhënat nëpërmjet pajisjeve teknologjike dhe të komunikimit si kompjuterat, serverat, telefonat dhe komunikimi valor midis antenave dhe kullave telefonike GSM.

5G është një valë elektromagnetike me frekuencë shumë të lartë rreth 24 GHz, frekuencë shumë e lartë do të thotë dhe energji mjaft të madhe elektromagnetike mbartëse.


Valët me energji dhe frekuenca kaq të larta bëjnë të mundur shkëmbimin e informacionit me shpejtësi mjaft të madhe. Krahas përfitimeve që kjo vale elektromagnetike me frekuencë të lartë posedon, kuptohet që në sektorin shëndetësor pasohet dhe me efekte negativë mjekësore dhe risqet mund të jenë e një game të gjërë.

Teknologjia me valë “wirelëss” po zhvillohet me shpejtësi mjaft të madhe keto 10 vitet e fundit dhe kompanitë telefonike globale vazhdimisht përmiresojnë dhe apdoptojnë teknologjinë me valë dhe së fundi, ata nxorrën teknologjinë e gjeneratës së pestë të quajtur 5G.

Kuptohet që kjo teknologji sjell përfitime madhore në telekomunikacion pasi është mjaft efektive në komunikim dhë shkëmbimin e te dhënave si në:

– Në komunikimi në lëvizjes (automjete , trena, metro) gjatë së cilës komunikimi është i qartë dhe i pa ndërprerë.
– Në aplikimet e botës virtuale
– Në telemjekësi (ku komunikimi midis pacientit dhe mjekëve në aspektin virtual është i pa ndërprerë dhe mjaft i qartë).
– Në sistemet e sigurisë me anë të kamerave të survejimit

Teknologjia 5G ndryshe quhet “beamforming” e cila nënkupton dërgimin e menjëhershëm të të dhënave në pajisjet elektronike të komunikimit. Gjenerata 5G e valëve krahas vlerave të çmuara që zotëron, kuptohet që shkakton efekte anësore në shëndetësi si:

– Rritja e temperaturës së indeve . (Komunikimet me anë te valëve 5G që mendohet te aplikohen në telefoni, bëjnë të mundur rritjen e temperaturës së zonës pranë vëshit e cila mund të shkaktojë problem në gjëndrën e pështymës).
– Mund të ndikojë në keqfunksionimin ë gjëndrës endokrine të tiroides.
– Mund të shkaktojë probleme neurotike të sistemit nervor qëndror dhë trurit.
– Mund të shkaktojë probleme me gjumin.

– Mund të shkaktojë shfaqjen e masave tumorale dhe dëmtimeve kancerogjene.
– Mund të ndikojë në prishjen e metabolizmit qelizor normal.
– Mund të shkaktojë anomali të funksionimit të indeve dhe qelizave.

Të gjitha këto dëme shëndetësore shkaktohen nga bashkëveprimi i valëve me frekuencë dhe energji të lartë me qëlizat tona. Dhe së fundi për ti dhënë njëherë fund spekulaimeve lidhur me Covid-19, valët 5G nuk kanë lidhje në përhapjen e Covid-19 dhe mutacioneve të tij. /Përgatitur për ShkodraWeb nga Ermand MERTENIKA, inxhinier biomjekësor/