Riparime rrjeti elektrik dhe punime në nënstacion, OSHEE Shkodër njofton zonat ku do ndërpritet energjia sot dhe të premten…

Njoftim për abonentët Shkodër
Stakim, 16 dhe 19 nëntor

Në vijim të investimit për mirëmbajtjen e rrjetit, në datat 16 dhe 19 nëntor do të kryhen punime në NST Velipojë.
Pa energji do të mbeten këto zona në Shkodër:

16 nëntor
09:00-12:00
Velipojë, Rrjoll

13:00-15:00
Trush


19 nëntor
09:00-12:00
Boks i Ri, Gaduç, Mali Kolaj, Reç i Ri, Reç i Vjetër, Gomsiqe, Ças, Luarzë, Mbi Sukë.

13:00-15:00
Samrish, Dajç, Belaj, Pentar, Shirq, Mushan, Gramsh, Sukaj

Open

Close