Hidrocentrali i Fierzës drejt kolapsit, edhe 15 metër rënie në kuotë dhe del nga puna…

Mungesa e reshjeve dhe rënia e prurjeve të lumejve po e çojnë drejt tharjes basenin më të madh ujëmbledhës! Drini i Bardhë dhe Drini i Zi nuk sjellin më shumë se 170 metër kub ujë në sekondë, ndërsa shkrirja e reshjeve të dëborës nuk pati efektet e pritshme.

Niveli i ujit bie çdo ditë drejt 255 metra, thënë ndryshe rreth 40 metra ujë më pak se kuota maksimale ku liqeni ishte në të njejtën periudhë të vitit të kaluar. Në kuotën 240 metra puna në hidrocentral ndalet.