Ekspertiza: Shperthimi ne Velipoje per shkak te mosrespektimit te kushteve teknike…

Ne nje njoftim te shperndare per mediat nga Inspektorati Teknik Shtetëror dhe Industrial, lidhur me shperthimin e ndodhur ne Velipoje, thuhet: Inspektore te ISHTI kane mberritur menjehere ne vendngjarje sapo jane informuar per ate qe ka ndodhur ne subjektin IL CAVALIERO me pronar Besnik Zejnuni ne plazhin e Velipojes. Pas verifikimeve nga inspektoret rezulton se subjekti ka te instaluar rez GLN me volum 1000 litra nentokesor (e mbuluar me rere ) jashte te gjitha kushteve teknike (poshte dyshemese se lokalit dhe afer shkalleve ), duke e bere te pamundur sherbimet e nevojshme teknike apo zhvendosjen e saj ne rast nevoje.

Keshtu ky subjekt ne kundershtim me detyrimet e ligjit 32/2016 Neni 7 pika 1 subjekti asnjehere nuk ka paraqitur kerkese ne ISHTI per regjistrimin e pajisjes, duke vene ne shfrytezim nje pajisje te jashteligjshme. Pas verifikimit rezulton se shkaku i eksplozionit me pasoje renien renien e zjarrit, eshte rrjedhja e gazit ne ambientet e brendshme te lokalit.


Kjo ka ndodhur per shkak mosrespektimit te kushteve teknike te instalimit.

Ne zbatim te ligjit 32/2016 dhe 10489 te gjithe operatoret ekonomik qe shfrytezojne pajisje nen presion mbajne pergjegjesi per sigurine teknike te instalimit si dhe kane detyrimin ligjor per paraqitjen prane ISHTI te dokumentacionit tekniko ligjor per regjistrimin e pajisjes.

Duke iu referuar subjektit konkret rezulton se ky i fundit nuk ka plotesuar detyrimin ligjor ndaj ISHTI.

Ky subjekt nuk ka respektuar ligjin duke mos kerkuar apo bere deklarimin prane ISHTI per instalimin e kesaj pajisje nen presion. Ndaj ketij rasti u mor masa perkatese administrative sipas ligjit.

Nderkaq kryeinspektori i eshte drejtuar me nje shkrese drejtorit te pergjithshem te Policise se Shtetit me nje shkrese zyrtare ku kerkon bashkepunim per realizimin e detyrave te funksionareve te ISHTI, sidomos per ato raste problematike.

Inspektorati Teknik Shtetëror dhe Industrial