VIDEO – “Aferë korruptive, vjedhje e hapur”, Ndërkomunale Bushat rrit tarifën e depozimit të mbetjeve, reagon ashpër Ademi

Bashkia Shkdoër është vënë në dijeni lidhur me një vendimin absurd të Shoqërisë Ndërkomunale Bushat dhe Këshillit të Bashkisë Vau i Dejës, për rritjen me 43% te tarifës për depozitimin e mbetjeve urbane në landfill, për banorët në dy qarqet Shkodër dhe Lezhë.


Në lidhje me këtë vendim, Bashkia e Shkodrës i është drejtuar me shkresë zyrtare Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës, Agjensisë Kombëtare të Ujësellës- Kanalizimeve dhe Insfrastrukturës së Mbetjeve, Prefektit të Qarkut Shkodër, duke kërkuar trajtimin me përgjegjësi të kësaj çështje kaq sensitive.

Këto janë vendime të paligjshme dhe për me teper ashtu sikurse Institucioni i Prefektit të Shkodrës, me daten 31 dhjetor 2020 konfirmon me shkresë, Vendimi i Keshillit të Bashkisë Vau i Dejës nuk është depozituar ndonjëherë, për të marrë shprehjen e ligjshmërisë nga Prefektura.

Në shkresën dërguar Bashkisë Shkodër nga Ndërkomunale Bushat, kërkohet një rritje e pagesës me 43 % të tarifës së depozitimit të mbetjeve urbane në këtë landill, nga 863 lekë në 1500 lekë për ton mbetje të depozituar, me një kosto shtesë prej 26 milion lekë të reja ne vit, peshë për banorët dhe bizneset.


Vërej që Landfilli i Bushatit  është ndërtuar me fonde publike dhe është në pronësi të Ministrisë dhe jo të një bashkie. Është ndërtuar për ti shërbyer bashkive të dy qarqeve. Ajo që ne realizojmë sot është pagesa e rregullt për depozitimin e mbetjeve.

Një vendim i tillë për rritjen me 43% të tarifës, nuk ka asnjë bazë ligjore, nuk ka asnjë analizë tekniko- ekonomike që arsyeton këtë rritje tendencioze të papritur.

ShkodraWeb Channel

Ligji për Vetëqeverisjen Vendore dhe për Financat nuk lejon asnjë ndryshim të sistemit tarifor në këtë mënyrë, e për me teper një rritja e tarifave vendore është e papranueshme  3 muaj para zgjedhjeve.

Kjo është një aferë korruptive, një vjedhje e hapur që i bëhet banorëve dhe bizneseve të dy qarqeve Shkodër dhe Lezhë.

I kërkoj Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Prefektit të Qarkut Shkodër të shqyrtojnë me përgjegjësi këtë situatë duke ndaluar ekzekutimin e paligjshëm të këtij vendimi abuziv që prek drejtpërdrejt çdo banor e biznes, e ndërkohë krijon kolaps në depozitimin e mbetjeve urbane për dy qarqet Shkodër dhe Lezhë.

Trajtimi me transparencë të plotë për çdo banor dhe biznes, dhe konform ligjit, është përgjegjësi dhe detyrim për të gjithë. /Deklaratë për mediat e kryetares së Bashkisë Shkodër Voltana Ademi/

ShkodraWeb Channel

ShkodraWeb Channel