ZYRTARE/ INSTAT publikon të dhënat: 1.6 milion shqiptarë jetojnë jashtë vendit ose 36% e popullsisë…

INSTAT me mbështetjen e Ministrit të Shtetit, publikon për herë të parë një studim konkret mbi Diasporën të titulluar “Diaspora e Shqipërisë në shifra”.


Ky studim është kryer mbi bazë të vlerësimeve të tërthorta të realizuara gjatë vitit 2018. Sipas të dhënave numri i shqiptarëve në Diasporën e re llogaritet të jetë rreth 1.6 milionë, e thënë ndryshe 36% e shtetasve shqiptarë jetojnë jashtë Shqipërisë.

Ky publikim kryhet në kuadër të Strategjisë Kombëtarë për Diasporën. Qëllimi i tij është vlerësimi i numrit të Diasporës shqiptare dhe profilin e saj mbi karakteristikat bazë demografike dhe sociale.

Pjesa më e madhe e shqiptarëve, rreth 1 milionë jetojnë dhe punojnë në Greqi, 450 mijë në Itali dhe më pak në Gjermani, Britani e Madhe e SHBA.