VIDEO – Rruga “Myzyraj” në Dobraç të Shkodrës drejt përfundimit të rikonstruksionit të plotë të saj…

Ka nisur puna per rikonstruksionin e rruges “Myzyraj” ne Dobrac te Njesise Administrative Rrethina, faza e dyte. Do te rikonstruktohet ne nje gjatesi 470 meter linear, fale nje fondi mbi 9 milion leke nga te ardhurat e Bashkise Shkoder.


Punimet parashikojne nderhyrje nentokesore dhe mbitokesore, ndersa do te nderrohet nga fillimi rrjeti i ujit te pijshem. Ka qene nje kerkese e banoreve te zones, duke pare edhe amortizimin e rrjetit ekzistues. Rrjeti i ujesjellesit do te kete nje gjatesi 500 meter linear, duke zgjidhur problemin e ujit te pijshem.

Investimet jo vetem ne Njesine Asministrative Rrethina, por ne te gjithe territorin e Bashkise se Shkodres.

ShkodraWeb Channel