VIDEO – Rikualifikimi urban i blloqeve të banimit në Lagjen nr. 1 të qytetit të Shkodrës…

Infrastruktura rrugore është një nga prioritetet e Bashkisë së Shkodrës. Tashmë vazhdohet me rikonstruksionin e rrugëve dytësore në qytet, përfshi edhe rikualifikimin e blloqeve të banimit.

Nga të ardhurat e Bashkisë Shkodër, po investohet një fond me vlerë rreth 2 milion lekë, në një bllok banimi në Lagjen nr. 1 të qytetit ku ka qenë domosdoshmëri të ndërhyhet.


Projekti parashikon ndërhyrje në infrastrukturën nëntokësore dhe mbitokësore, linjat e KUB-së dhe KUZ- së, ujësjellësin, bordura e trotuare si dhe sinjalistikë vertikale e horizontale.

Përfundimi i këtij projekti, ka impakt direkt në përmirësimin e cilësisë së jetës së banorëve të këtij blloku banimi, në një nga lagjet kryesore të qytetit të Shkodrës.

Reklamat që shfaqen në faqen tonë, ndihmojnë të mbijetojmë, të vazhdojmë të jemi të lirë e të pavarur. Nëse mendoni se e meritojmë, mund të kontribuoni për ShkodraWeb edhe duke klikuar KËTU! FALEMINDERIT!


Reklamat që shfaqen në faqen tonë, ndihmojnë të mbijetojmë, të vazhdojmë të jemi të lirë e të pavarur. Nëse mendoni se e meritojmë, mund të kontribuoni për ShkodraWeb edhe duke klikuar KËTU! FALEMINDERIT për mbështetjen!