VIDEO – Përmbyllet projekti “Punë për komunitetin” në Bashkinë Shkodër, siguroi punësim për 118 familje në nevojë…

Është përmbyllur me sukses projekti i Bashkisë Shkodër “Punë për komunitetin”, i financuar nga GIZ dhe i implementuar nga FShZh. 118 punëtorë nga po kaq familje në nevojë, janë punësuar për një periudhë 4 mujore.

Përveç impaktit në territor, duke pastruar më shumë se 151 mijë metër linear kanale vaditëse e kulluese të dyta dhe të treta, duke përfituar direkt 2000 ha tokë, ka patur edhe impaktin social, duke siguruar punësimin për familjet më në nevojë në Bashkinë e Shkodrës.


Në takimin e zhvilluar sot, kryebashkiakja Voltana Ademi ka propozuar që kohëzgjatja e projektit për vitet e ardhshme të jetë 12 muaj. Ajo ka nënvizuar se do të shihet mundësia e financimit nga Bashkia Shkodër e këtij projekti, për të rritur impaktin në terrirot por edhe në ekonomitë familjare më në nevojë.