VIDEO – Pas lirimit të hapësirave publike, UKSH kryen larjen dhe dezinfektimin e pedonales “Kolë Idomeno” në Shkodër

Sipas planit të veprimit të Bashkisë Shkodër, Policisë Bashkiake, IMT- së dhe Ujësjellës- Kanalizime Shkodër sh.a., ditën e sotme është kryer larja dhe dezinfektimi i pedonales “Kolë Idromeno”. Punonjës dhe mjete të UKSH- së, kanë realizuar larjen e sipërfaqes në të gjithë gjatësinë e pedonales si dhe klorifikimin, duke krijuar një ambjent më të pastër për qytetarët shkodranë por edhe vizitorët.

Në krye të aksionit ka qenë drejtori i Ujësjellës- Kanalizime Shkodër sh.a. Mark Molla, i cili ka thënë se është në fokusin e punës larja, dezinfektimi dhe mirëmbajtja e pedonaleve në qytetin e Shkodrës, për shkak të fluksit të shkodranëve dhe vizitorëve.


Ditën e djeshme, u liruan hapësirat publike që ishin zënë në të gjithë gjatësinë e pedonales “Kolë Idromeno”. 17 subjektet e njoftuara nga IMT- ja, kryen vullnetarisht lirimin e hapësirave, me mbështetjen e punëtorëve dhe mjeteve të Bashkisë Shkodër, aty ku ishte e nevojshme.