VGD Video Graphic Design

Për herë të parë: Nëse nuk jeni të kënaqur me punën tonë, do të rimbursoheni! Garancia që jep VGD Video Graphic Design, me eksperiencë mbi 20 vjeçare në fushën e grafikës.

Ofrojmë shërbimet si më poshtë:


– Ideim fushatash publicitare dhe promocionale

– Këshillim për impakt maksimal përmes mediave apo rrjeteve sociale

– Skenare për spote, minidokumentarë apo dokumentarë promocionalë ose ideorë

– Realizim spotesh televizive

– Përgatitje posterash dhe fletë- palosjesh sipas kërkesave tuaja

– Këshillim individual dhe kompanive për Public Relations (PR)

Dhe çfarë është më e rëndësishmja, nëse nuk jeni të kënaqur me punën tonë, merri nga ne një FALENDERIM dhe nuk keni asnjë detyrim ndaj nesh!

Nuk e besoni?! Provoni dhe kontaktoni: info@shkodraweb.com    +355 67 300 20 70