SKEDA – Të martën përballet me KPK, kjo është pasuria e deklaruar e prokurores së Shkodrës…

Prokurorja Marsida Frashëri e Prokurorisë së Shkodrës do të përballet të martën me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Skeda grafike tregon ndryshimin e pasurisë së saj nga viti 2009 deri në fund të vitit 2018.

Prokurorja Marsida Frashëri e Prokurorisë së Rrethit Shkodër do të përballet të martën më 10 maj me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Procesi i saj i vetingut po kryhet nga trupa e përbërë nga Lulzim Hamitaj, Genta Tafa Bungo dhe Valbona Sanxhaktari.


Marsida Frashëri përfundoi studimet në Shkollën e Magjistraturës në vitin 2010 dhe pas një periudhe stazhi në Prokurorinë e Durrësit, u emërua si prokurore në Prokurorinë e Rrethit Shkodër.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet pasurinë e deklaruar nga prokurorja Marsida Frashëri nga viti 2009 deri në fund të vitit 2018.

Në deklarimin për të herë të parë në vitin 2009, prokurorja Marsida Frashëri zotëronte pasuri prej rreth 45 mijë lekësh, ndërsa në fund të vitit 2018, pasuria e saj kap vlerën e 500,200 lekëve.

Ajo deklaron kursime në cash në vlerën e 500 mijë lekëve si dhe likujditete bankare prej 200 lekësh.

Të ardhurat për periudhën deklaruese janë 9 milionë lekë dhe kanë si burim në 100% të tyre të ardhurat e siguruara nga paga si prokurore.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’ që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 10 vite, asnjë prej deklaratave nuk rezultoi me probleme.