Merrni masa, OST njofton remont në rrjetin e transmetimit, ja ku do të ketë nesër ndërprerje të energjisë në Shkodër…

Njoftim i OST për abonentët #Shkodër
Stakim, 20 maj

Me kërkesë të OST e cila do të kryejë remont në linjën 100 k V HEC Vau i Dejës – Shkodra 1 dhe NST Dajç, në datën 20 maj do të stakohet energjia në këto zona në Shkodër:


08:00-16:00
Pjesërisht: Mjedë, Shelqet, Pistull, Paçram, Stajkë, Laç i Vaut Dejes, Dush, Gomsiqe, Hajmel, Nenshat, Vig-Mnele, Kaç, Naraç, Rrenc, Guri i Zi, Juban, Rragam, Sheldi, Vukatanë, Kuç, Bardhaj

09:00-14:00
Pjesërisht: Samrish, Dajç, Belaj, Pentar, Shirq, Mushan, Gramsh, Sukaj.