LETRA – “Të rishikohet amnistia, jo vetëm për gratë”, të burgosurit e Reçit: Të ulet 1/3 e dënimit edhe për burrat

172 të burgosur që vuajnë dënimin në burgun e Reçit në Shkodër në një letër drejtuar Report Tv kërkojnë nga qeveria që të ndryshojë projektligjin për amnistinë që ka përgatitur dhe do të miratojë në parlament në nisje të sesionit të ri parlamentar. Nga projektligji i amnistisë përfitojnë disa kategori, por ajo që ka sjellë kundërshtimin e të dënuarve të Reçit është pika që parashikon uljen e 1/3 së dënimit për 28 gra. Të dënuarit e Reçit këtë e konsiderojnë si diskriminim gjinor. Prandaj, ata i drejtohen qeverisë që në amnistinë e premtuar të ndërhyjë dhe të shikojë këtë pikë, pasi “të gjithë janë të barabartë përpara ligjit, si burrat edhe gratë” thonë të dënuarit.


Letra e të dënuarve të burgut të Reçit

Kërkesë: Drejtuar Report Tv

Jemi të dënuarit e burgut të Reçit Shkodër. Duke u bazuar te neni 18 të gjithë janë të barabartë para ligjit. Askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindja politike, fetare, filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, sociale dhe përkatësia prindërore. Askush nuk mund të diskriminohet për shkaqe të përmendura në paragrafin 2 nëse nuk ekziston një përligj i arsyeshëm dhe objektiv.

Amnistia e vitit 2019 që është premtuar dhe akoma nuk është dhënë. Kërkojmë ta shikoni me përpikmëri këtë cështje gjinore, se të gjithë janë të barabartë para ligjit, si gratë edhe burrat, të ulet 1/3 dënimit. Kërkojmë nga Report Tv të ngrejë zërin për të burgosurit që vuajnë dënimin. Me respekt për Report Tv, të dënuarit e Reçit në Shkodër.

Kategoritë që përfitojnë

1. Amnistohen personat e dënuar meshkuj me vendim gjyqësor të formës së prerë, me burgim deri në 2 vjet ose çdo lloj dënimi tjetër më të butë, duke përfshirë gjobën, pezullimin e dënimit me burgim ose çdo lloj dënimi tjetër alternativ, për dënime të dhëna,deri në datën 30.09.2019, pavarësisht nga koha e mbetur nga dënimi.

2. Amnistohen personat e dënuar femra dhe të mi.tur me vendim gjyqësor të formës së pr.erë, me burgim deri në 3 vjet ose çdo lloj dënimi tjetër më të butë, duke përfshirë gjobën, pezullimin e dënimit me burgim ose çdo lloj dënimi tjetër alternativ, për dënime të dhëna deri në datën 30.09.2019, pavarësisht nga koha e mbetur nga dënimi.

3. Amnistohen personat e dënuar meshkuj me burgim, të cilëve, deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, u kanë mbetur pa vuajtur nga ky dënim deri në 2 vjet.

4. Amnistohen personat femra dhe të mi.tur të dënuar me burgim, të cilëve, deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, u kanë mbetur pa vuajtur nga ky dënim deri në 3 vjet.

5. Amnistohen personat e dënuar femra, që, në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, janë baras ose mbi moshën 50 vjeç.

6. Amnistohen personat e dënuar meshkuj, që, në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, janë baras ose mbi moshën 60 vjeç.

7. Amnistohen personat e dënuar me burgim, të cilët, në kohën e kryerjes së veprës penale, kanë qenë baras ose nën moshën 18 vjeç.

8. Të gjithë të dënuarve femra dhe të mitur që nuk plotësojnë kriteret për të përfituar amnisti, sipas paragrafëve 2, 4, 5 dhe 7 të këtij neni, u zbritet 1/3 e dënimit të mbetur, pavarësisht kritereve ndaluese të parashikuara në nenin 4, të këtij ligji. Nuk përfitojnë sipas këtij paragrafi, personat e dënuar përsëritës të së njëjtës vepër penale.

Drafti do të kalojë në Kuvend për t’u miratuar në seancën e parë të sesionit parlamentar në janar. 731 të dënuar e fundit që patën mundësi të liroheshin nga amnistia i përkasin vitit 2016, ndërsa prej tre vitesh një projektligj për amnistinë nuk ka mundur të kalojë në parlament.

Për t’u bërë pjesë e grupit ShkodraWeb Media mjafton të klikoni: Join Group" dhe kërkesa do t’ju aprovohet menjëherë. Grupi ShkodraWeb Media ju mirëpret!