Këshilli Bashkiak i Shkodrës zhvillon mbledhjen e radhës, diskutohet edhe për “fatin” e Ujësjellës- Kanalizime…

Këshilli Bashkiak i Shkodrës ka njoftuar zyrtarisht mbledhjen e radhës për muajin korrik 2022. Sipas njoftimit për mediat dhe pu blikun, mbledhja parashikon 10 pika në rendin e ditës, përfshi edhe “diskutimet e lira” të këshilltarëve.

Përveç miratimit të fondit 6% të Ndihmës e Ekonomike për muajt maj dhe qershor 2022, janë edhe mjaft projektakte me interes për administrimin e bashkisë, rrjedhimisht me interes edhe për shkodranët.


Kështu, do të shqyrtohet dhe me shumë mundësi të miratohet nga këshilltarët e majtë, projektvendimi për pjesëmarrjen e Bashkisë Shkodër në subjekte me kompetenca të përbashkëta me qëllim kryerjen e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimit, largimit dhe  trajtimit të ujrave të ndotura. Praktikisht, me këtë projekt vendim hidhet hapi final i kalimit në bashkadministrim të Ujësjellës- Kanalizime Shkodër sh.a. të Bashkisë Shkodër dhe ministrisë përkatëse, në zbatim të VKM- së përkatëse që parashikon kalimin e 51% të aksioneve në pronësi të qeverisjes vendore.

Ky projektvendim futet në Këshill Bashkiak, teksa vazhdon “beteja” për postin e administratorit të UKSH- së Shkodër mes kryebashkiakut Bardh Spahia dhe administratorit aktual Mark Molla.  Nuk përjashtohet që ky debat më shumë shkresor dhe në distanë mes palëve, të zhvendoset edhe në sallën e Këshillit Bashkiak Shkodër.

Këshilli Bashkiak i Shkodrës parashikon edhe shqyrtimin e projektvendimeve të tjera, të cilat mund ti shikoni në njoftimin zyrtar për mbledhjen e datës 26 korrik 2022, ora 17.00, duke shpresuar që mbledhja të mos dështojë për shkak të mungesës së kuorumit të nevojshëm të këshilltarëve.