HEC THETH/ Bashkia Shkoder nuk ka asnje dijeni, kerkon nderprerjen e koncesionit (dokumenti)

Bashkia Shkoder eshte zyrtarisht kunder ndertimit te Hidrocentralit te Thethit mbi lumin e Shales. Institucioni e shpreh kete ne nje shkrese zyrtare me firmen e titullares Voltana Ademi, e cila i eshte drejtuar dy ministrave dhe kryeministrit Edi Rama. Shkresa qe eshte siguruar nga ShkodraWeb, mban daten 12 shtator dhe i drejtohet konkretisht ministrave Damian Gjiknuri dhe Blendi Klosi e per dijeni kryeministrit Edi Rama. Ne krye te letres, Bashkia Shkoder ben me dije se eshte vene ne dijeni permes medias per kete koncension. Ne vijim, nenvizohet se “Bashkia Shkoder e shqetesuar, veren se nuk jane zbatuar dispozitat ligjone ne dhenien me koncesion te objektit te mesiperm, jane cenuar rende dispozitat ligjore dhe konventat nderkombetare mbi zonat e mbrojtura dhe konventa AARHUS”. Ne vijim Bashkia Shkoder ben nje zberthim konkret te shkeljeve, qe sipas saj jane kryer ne dhenien e koncensionit. Mse te tjerave ne shkrese nenvizohet se “Bashkise Shkoder i eshte mohuar dhenia e opinionit dhe marrja pjese ne kete proces. Bashkise Shkoder asnjehere nuk i eshte derguar nje studim i tille apo ti jete kerkuar mendim lidhur me studimin e kryer, nese ekziston nje i tille”. Me mbyllje te shkreses, Bashkia Shkoder shprehet shume qarte lidhur me qendrimin e saj duke u shprehur “Bashkia Shkoder kerkon menjehere te ndalohen te gjitha procedurat e metejshme per kete koncesion. Kerkojme qe menjehere te behet publik i gjithe dokumentacioni mbi dosjen e koncesionit, studimi i fizibilitetit si dhe Raporti mbi ndikimin ne mjedis, nese ka nje te tille”. Po ashtu, Bashkia Shkoder paralajmeron dergimin e ceshtjes ne gjykate nese nuk do te kete reagim zyrtar e te menjehershem, duke qene perfaqesuese e komunitetit. /ShkodraWeb/