FOTO – Bashkia e Shkodrës merr një tjetër çmim për praktikën më të mirë të financimit të organizatave…

Sot Bashkia Shkodër është vlerësuar “BASHKIA ME PRAKTIKËN MË TË MIRË TË FINANCIMIT TË ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE ME FONDE PUBLIKE”. Çmimi i është akorduar kryetares së Bashkisë Shkodër znj. Voltana Ademi nga përfaqësues të Programit ReLOaD/UNDP, znj. Misela Dervishi dhe znj. Lorena Gjergji.


Bashkia e Shkodrës është renditur e para në Shqipëri, me 90 pikë, duke kryesuar listën më pas me Bashkinë e Tiranës, atë të Përmetit e të tjera Njësi të Qeverisjes Vendore. Vlerësimi është bazuar mbi pesë kritere dhe konkretisht:

Alokimi i fondeve për organizatat e shoqërisë civile.

Përcaktimi i fushave prioritare dhe disponueshmëria gjatë thirrjeve publike.

Pjesëmarrja aktive gjatë vizitave monitoruese.

ShkodraWeb Channel

Kontributi financiar i bashkisë dhe pagesat e kryera në kohë.

Thirrjet publike të tjera që kanë përdorur metodologjinë LOD.

Programi ReLOaD, i finanacuar nga Bashkimi Europain, ka nisur në vitin 2017 për të mbështetur demokratizimin dhe pjesëmarrjen aktive të shoqërisë civile në ofrimin e shërbimeve. Një sërë aktivitetesh e projektesh janë realizuar me sukses në bashkëpunim të ngushtë me organizatat lokale partnere nga nënshkrimi i marrëveshjes.

Bashkia Shkodër vazhdon të jetë e para në financimin e Organizatave të Shoqërisë Civile me fonde publike përmes metodologjisë ReLOad, Pas 3 viteve ajo vazhdon të ruajë të njëjtën renditje në nivel kombëtar. /Marrë nga faqja zyrtare në FB e Bashkisë Shkodër/

ShkodraWeb Channel

ShkodraWeb Channel