“Dhënia me koncension e Parkut Kombëtar të Butrintit aferë korruptive”, deputetja e Shkodrës Emilia Koliqi denoncon…

Shkruan në Facebook Emilia Koliqi, deputete e PD për Qarkun Shkodër: Shqyrtimi me urgjencë i aferës korruptive të radhës: Dhënia me koncesion (administrim indirekt të Pasurisë Kulturore) për 10 vite, me të drejtë ripërsëritjeje të Parkut Kombëtar të Butrintit.

Fondacioni per Menaxhimin e Butrintit është OJF, e krijuar posaçërisht, që në korrik të vitit 2021, por për të cilin nuk jepet asnjë e dhënë, organizatë jofitim prurëse, që rezulton me fitime sipas prezantimit të zj. Ministre.


Refuzim i vazhdueshëm për vënien në dispozicion pranë komisioneve parlamentare të dokumentacionit, duke filluar që nga Akti i Themelimit, Kontrata e lidhur, Plani i biznesit, Protokolli i bashkëpunimit.

Pas kërkesave të ngritura nga deputetët e Partisë Demokratike në komisione të ndryshme, filluan të vijnë edhe dokumentat e kërkuar., por përsëri me mungesa.

Ligji “Për trashëgimitë kulturore dhe muzetë” i vitit 2018, kishte paracaktuar të gjithë procedurën për këtë aferë korruptive, që po na serviret sot për shqyrtim.