Aktori i njohur emërohet në drejtimin e institucionit të rëndësishëm, qeveria Rama i beson detyrën e…

Agim Bajko është do të jetë drejtori i ri i Teatrit të Kukullave. Vendimi është marrë dje nga Këshilli i Ministrave, ndërsa propozimin për emërimin e tij e bëri Ministria e Kulturës.


Vendimi:

PËR EMËRIMIN NË DETYRË TË DREJTORIT TЁ QENDRЁS KOMBЁTARE TЁ KULTURЁS PЁR FЁMIJЁ DHE TEATRIT TЁ KUKULLAVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikave 1 e 3, të nenit 9, të ligjit nr.10352, datë 18.11.2010, “Për artin dhe kulturën”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Kulturës, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Mbështet ShkodraWeb Media

Agim Bajko emërohet Drejtor i Qendrёs Kombёtare tё Kulturёs pёr Fёmijё dhe Teatrit tё Kukullave.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

ShkodraWeb Channel